Firma noastra este acreditata in :

  • Execuţia de branşamente electrice şi reparaţii la linii electrice aeriene şi linii

    electrice subterane de joasă şi medie tensiune;

  • Executie si masuratori prize de pamant

J.T. Brown Jersey