Societatea noastrǎ oferǎ servicii de mentenanţǎ pentru iluminatul stradal urban si rural, parcuri fotovoltaice, transformatoare, instalatii electrice industriale, timpul de raspuns la solicitarea beneficiarilor fiind foarte scurt.

J.T. Brown Jersey